Rahankeräyslupa

RAHANKERÄYSLUPA NO RA/2018/351
Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017–2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. (Rahankeräyslain muutos 03/2017)

  • Vastinrahaan oikeutettu lahjoitus tulee osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti.
  • Yli 10 000 euron lahjoituksen saa kohdentaa myös suoraan koulutusalalle (Humanistinen ammattikorkeakoulu: kulttuuriala tai sosiaali- ja terveysala).
  • Kaikissa vähintään 10 000 euron lahjoituksissa on käytettävä OKM:n laatimaa lahjakirjamallia.

Lahjoitus maksetaan ammattikorkeakoulun tilille Ålandsbanken Abp FI07 6601 0001 0843 91 BIC AABAFI22 viimeistään 31.12.18 mennessä.

Verovähennysoikeus

  • Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen korkeakoululle tehdyn rahalahjoituksen.
  • Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä elinkeinoverotuksessa tuloverolaki 57 §
  • Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen korkeakoululle tehdyn rahalahjoituksen (tuli voimaan 1.1.2016)
  • Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä henkilöverotuksessa tuloverolaki 98 a §
  • Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotuksesta .

 

Lisätietoja varainkeruusta

Kari Keuru
Varainhankkija, lehtori ja projektipäällikkö
puh. +358 20 7621 228/ +358 400 349 228
kari.keuru@humak.fi