Humak

 

Humakin varainkeruukampanja on päättynyt. Kiitos kaikille lahjoittaneille!

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden selä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen.

Strategiamme mukaisesti Humanistisen ammattikorkeakoulun vahvuusalat ovat tulevaisuuden kasvavia aloja ja keskeisiä kehittymisen ja kilpailukyvyn elementtejä. Humak tekee laajaa ja läheistä yhteistyötä omien alojen keskeisten toimijoiden kanssa kehittäen kumppanuudella toimialojaan.

 

Teknologiakehitys ja kilpailukyky eivät rakennu ainoastaan teknisen edelläkävijyyden kautta, vaan sen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää inhimillisen toiminnan ja ihmisen ymmärtämisen osaamista.

Humanistisen ammattikorkeakoulun vahvuusaloja ovat

Nuorisotyö ja yhteisöllisyys

Nuoret ovat tulevaisuus ja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia. Kouluttaessamme nuorisotyön ja yhteisöllisyyden ammattilaisia, teemme työtä tulevaisuuden rajapinnassa. Ydinosaamistamme ovat kohtaaminen, yhteisöt ja osallisuus.

Kehitämme ammatillista osaamista muuttuvien toimintaympäristöjen tarpeisiin. Haluamme vähentää nuorten syrjäytymistä ja ulkopuolisuuden kokemista kehittämällä uusia vaikutusmahdollisuuksia.

Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen

Uusyhteisöllisyys ja muutokset yhteiskunnassa tarvitsevat osallisuuden ammattilaisia, jotka ovat rakentamassa ja luomassa moniarvoista, modernia sekä suvaitsevaista maailmaa.

Vahvistamme järjestötyön ammattilaisuutta tukevaa innovaatiotoimintaa ja vaikuttamisosaamista. Kehitämme maahanmuuttajien osallisuutta, kansalaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja. Parannamme työyhteisöjen toimivuutta ja osallisuutta lisäävää henkilöstöhallintoa.

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

Edistämme viestintä- ja kommunikaatioympäristöjen esteettömyyttä ja välitämme kielellisiä merkityksiä multimodaalisuutta hyödyntäen. Osallistumme kielellistä saavutettavuutta tukevan teknologian kehittämiseen ja edistämme kielellistä saavutettavuutta kehittämällä erityisryhmien tulkkauksen koulutusta.

Kehitämme viittomakielen tulkkausta yhteisölähtöisesti viittomakieltä käyttävien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta

Edistämme tuottajaosaamista osallisuutta lisäävänä toimintana ja kehitämme kulttuurin ja taiteen toimintojen ja palveluiden digitaalisia ympäristöjä.

Vahvistamme luovien toimialojen yrittäjyystoimintaa ja kansainvälistymistä sekä lisäämme kulttuurin muuttuvien rahoitusmallien tuntemusta. Tuomme kulttuurituottajien verkosto- ja välittäjäosaamisen eri toimialojen käyttöön.