Reilusti enemmän. Arvoa. Yhdessä.

Uncategorized

Varainkeruukampanja on päättynyt. Kiitos.

Humakin kehittämis- eli Bestispäivien aikana järjestetyssä Humakin varainhankintakampanjan slogan-/nimikilpailuun saatiin kaikkiaan 113 ehdotusta. Ehdotusten taso oli vaihteleva, mutta joukossa oli lukuisia käyttökelpoisia ehdotuksia. Noin 20 ehdotusta oli sellaisia, joita voidaan käyttää erilaisissa mainosteksteissä tai bannereissa.

Nimiraati kävi läpi kaikki ehdotukset ja arvioi kunkin ehdotuksen käytettävyyttä ja sopivuutta Humanistisen ammattikorkeakoulun kampanjan nimeksi. Raati asetti seuraavia toiveita valittavalle sloganille ja nimelle:

  • Muiden amk:ien teemoista erottuva. Lähes jokaisessa kampanjanimessä puhutaan tulevaisuudesta tai koulutuksesta.
  • Ytimekäs, Humakia ja sen toimintoja, arvoja sekä koulutuksia kuvaava nimi, jonka ympärille voidaan rakentaa tarina.
  • Positiivinen, innostava ja mieleenpainuva

Voittajiksi valittiin kaksi ehdotusta, joita edelleen yhdistelemällä ja muokkaamalla luotiin kampanjanimi.  Voittajaehdotusten takana oli Hanna-Kaisa Turja sekä työryhmä. Kampanjan nimeksi raati valitsi: Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä.

Kampanjan nimi, Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä, liittyy Humanistisen ammattikorkeakoulun historiaan, kun vapaan sivistystyön opistot perustivat yhdessä amk:n. Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä, kuvaa varainkeräyksen historiallista taustaa. Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä, on viittaus suomalaiseen talkooperinteeseen ja aiempiin sivistysalan historiaan kuuluviin varankeruukampanjoihin.

Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä, kuvaa myös nykyistä Humakia, sen neljää alueyksikköä sekä koulutusten sisältöjä, Humakin arvomaailmaa, kumppaneiden kanssa yhdessä kehittämissä, Humakista valmistuneiden ammattilaisten työtä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Reilusti enemmän! Arvoa. Yhdessä on meille kehotus toimia ja tehdä yhteistyötä.

 

Last modified: 31 joulukuun, 2019